Grups de Creixement Personal

La Sort de Créixer

Sovint en la vida passem per instants de confusió, de soledat, o de sensacions de buidor. Potser no tenim un gran problema però tampoc no acabem d’estar bé. Un grup de creixement personal te com a objectiu l’autodescobriment, la reflexió i el compartir.

Oferim un espai íntim, on la confidencialitat i el recolzament mutu són la base de la relació. En aquest entorn, cada persona es pot atrevir a explorar noves maneres de veure i de viure la seva pròpia vida, deixant de banda els judicis, l’autoexigència desmesurada, etc.

Cada grup està acompanyat per una o dues coordinadores durant un número determinat de sessions. A partir de les necessitats pròpies de cada persona, es dissenya la guia que es segueix al llarg de les diferents  trobades. Alguns dels nostres  grups s’ocupen d’una o dues temàtiques més concretes, mentre que altres poden estar més centrats en la interacció i l’acompanyament dels participants.